FAQGrySzukajUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

 
 Ogłoszenie 

Poprzedni temat :: Następny temat
Otwarty przez: Karas
2009-07-28, 17:49
Game corner
Autor Wiadomość
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-25, 21:13   Game corner

Rok 2008 to bez w?tpienia okres wyczekiwania na kilka interesuj?cych gier, kt?re mog? sta? si? prze?omem w swojej kategorii i tak powinno by? napewno z GTA IV, Pro Evolution Soccer 2009 czy Call of Duty 5. Tutaj w?a?nie przeczytacie najnowsze wiadomo?ci i plotki dotycz?ce tych wspaniale zapowiadaj?cych si? gier...
 
 
   

* Serwer opłacany z reklam wyświatlanych na forum
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:01   

Tu? po premierze beta wersji gry Pro Evolution Soccer 2009 na targach w Lipsku na bran?owych stronach internetowych pojawi?y si? pierwsze opinie o najnowszym dziele Konami.
Wynotowa?em z niego kilka najbardziej interesuj?cych kwestii:
-ewolucja, nie rewolucja
-gra jest p?ynna
-powr?t do korzeni - jak zapowiadano
-poprawiono elementy, kt?re by?y zmor? wcze?niejszych edycji
-gra prezentuje si? ostrzej, lepsze twarze, lepsze efekty pogodowe
-dobra trawa z oddalonych od murawy kamer
Ci kt?rzy mieli ju? okazj? zagra? w t? gr? uwa?aj?, ?e najwa?niejsz? zmian? jest fizyka pi?ki, tym bardziej ?e wersja, w kt?r? grali jest znacznie nowsza, ni? ta pokazywana na targach w Lipsku.
"Nie nale?y si? wyrabia? sobie pogl?du na podstawie filmik?w z Lipska - trzeba w to zagra?" - m?wi? ci szcz?iwcy kt?rzy mogli zagra? w niemal gotow? wersj? gry.
Ludzie z Winning Eleven Next-Gen Blog opublikowali swoje edytoriale na temat gry. Opr?cz znanych wcze?niej fakt?w napisali te? o kilku ciekawych rzeczach.
Oto one:
-pierwsze wra?enie - powr?t do PES 5
-?wietna fizyka pi?ki, najlepsza rzecz w 2009 - nie klei si? ju? tak przy nodze
-gra jest wolniejsza, a pi?karze wa?? nieco wi?cej (takie odczucie, czy co? ;) ) - razem z fizyk? pi?ki mo?na powiedzie?, ?e to zwrot w stron? symulacji
-nowy tryb - ch?opaki nie mog? o tym si? wypowiada? a? dopiero po 28. sierpnia
Become a Legend - trial, a potem mo?liwo?? wyboru gry w jednym z trzech zespo??w - og?lnie Adam chwali sobie BaL;
-trzy nowe pozycje w menu: BECOME A LEGEND, LEGENDS (online) and MESSAGES (wysy?anie wiadomo?ci do przyjaci??);
-?adnych nowych opcji w menu strategii i taktyki.
Og?lnie wi?kszo?? szcz??liwc?w kt?rzy testowali gr? s? zadowoleni z PES-a 2009. To powr?t na w?a?ciwe tory. Adam obiecuje, ?e z ca?? pewno?ci? b?dziemy kocha? t? gr?. Oby.
Pierwszy film z gameplay'em Pro Evolution Soccer 2009 + teaser trailer w HD!!!
To chwila, na kt?r? wszyscy czekali. Ogl?dajcie:
Tak wygl?da PES 2009 w wersji beta...
 
 
   
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:10   

Kilka dni p??niej pojawi?y si? ju? obszerniejsze opinie dotycz?ce samego gameplay'a w PES 2009 i oto co powiedzia? TheBoss z PESFan :

Cytat:
TheBoss gra? w pe?n? wersj? produktu, ale uko?czon? w siedemdziesi?ciu procentach. Na pocz?tku tekstu skupia si? na Become a Legend, wymieniaj?c cechy i elementy trybu. Bardzo chwali now? kamer? wszerz boiska, kt?ra to w kilku momentach ukazana by?a w trailerze. Wed?ug TheBoss'a w czasie meczu mo?na sobie obejrze? statystyki zawodnika i zespo?u. Niestety, autor potwierdza, ?e nie mo?na zagra? obro?c? (jedynie jako wing back), prawdopodobnie ze wzgl?du na niewielk? radoch? z gry takim zawodnikiem albo brakiem pomys?u na rozwi?zanie kwestii wzrostu atrybut?w na tej pozycji.
TheBoss potwierdza wcze?niejsze doniesienia na temat trybu edycyjnego, czyli m.in. mo?liwo?? edycji logos?w dru?yn, importowanie przy?piewek, wi?ksz? liczb? w slotach na koszulki, loga oraz edytowanie grafiki piksel po pikselu itd.
Je?li chodzi o gameplay, TheBoss wypowiada si? dobrze o nowym systemie kontroli zawodnik?w (braku automatycznej zmiany kursora przy podaniach), cho? stwierdza, ?e pocz?tkowo ci??ko si? do niego przyzwyczai? i czasem nie wiadomo kt?rym pi?karzem aktualnie si? steruje. Autor ciep?o wypowiada si? o zachowaniu bramkarzy, kt?rzy teraz nie pope?niaj? g?upich b??d?w, nie wybijaj? pi?ek wprost pod nogi rywali oraz reaguj? szybciej i pewniej. Wydaje si? te?, ?e problem z bieganiem gwiazdorami po ca?ym boisku odejdzie w niepami??, bowiem poprawiono odbi?r pi?ki. Dobrze wygl?da te? sprawa ze strza?ami z ostrego, przy kt?rych pi?ka nie l?duje tak cz?sto w bramce, poniewa? dla celno?ci znaczenie maj? balans, atrybuty i pozycja zawodnika. Za do do?rodkowania s? zbyt "baloniaste" i dobry przerzut na daleki s?upek przewa?nie daje mo?liwo?? strzelenia ?atwego gola, ale tylko graj?c z maszyn?; z cz?owiekiem nie jest ju? tak ?atwo.
TheBoss stwierdza, i? poprawiono cz??? animacji, kt?re wygl?da?y jakby pi?karz "?lizga? si? po lodzie". Pozosta?y natomiast rzeczy, kt?re ci?gn? si? za seri? od wielu lat, jak np. niewidzialna ?ciana przy wyrzutach z autu. Komentarz Jona Championa i Marka Lawrensona nie zmieni? si? drastycznie, bowiem dodano tylko kilka kwestii.
TheBoss podsumowuje ca?y tekst przyr?wnuj?c Pro Evolution Soccer 2009 do gry opartej na PES-ie 5, bez b??d?w z "sz?stki" i 2008.
 
 
   
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:20   

Wembley w PES 2009 - tak to ju? potwierdzone info, oto co znalaz?em na jednym z portali:

Cytat:
Konami Digital Entertainment GmbH poinformowa?o dzi?, ?e podpisano umow? na mo?liwo?? umieszczenia stadionu narodowego Wembley w Pro Evolution Soccer 2009. Umowa obowi?zywa? b?dzie przez trzy lata.

Dzi?ki niej developerzy z Konami mieli dost?p do schemat?w budowli i mogli odda? jak najbardziej pieczo?owicie jej monumentalizm. Jon Murphy, project leader w Konami Digital Entertainment GmbH przyznaje, ?e to b?dzie pi?kny obiekt na ukazanie wszystkich zalet wspania?ego gameplay'u PES-a 2009. Pochwa? nie szcz?dzi te? Tom Halsey - cz?owiek odpowiedzialny za kontakty sponsorskie na Wembley, stwierdzaj?c, i? PES to jedna z najlepszych gier pi?karskich na konsole, a team Konami wspaniale wykona? swoj? robot?, przedstawiaj?c Wembley.
Oto screeny tego pi?knego obiektu:
Wembley w PES 2009 - widok zza bramki
Wembley w PES 2009 - widok na trybuny
Wembley w PES 2009 - stadion noc?
 
 
   
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:30   

Menad?er Kolarski 2008 to dla mnie do?? ciekawa odskocznia od poczciwego FM-a, przyznam si? ?e r?wnie egzotyczna jak manager zuzlowy czy siatk?wki, ale pewnie znajd? si? entuzja?ci tego typu gry. Teraz troszk? informacji technicznych o tej grze:
Procesor: Pentium III 1GH
System: Windows 98/ME/2000/XP
RAM: 256 MB
Karta graficzna: Nvidia GeForce 3 lub ATI Radon 64 MB RAM (zalecane: kompatybilna z DirectX 9.0c, 128 MB RAM) obs?uguj?ca technologi? Pixel Shader 2.0
Miejsce na dysku: 3GB

Opis i cechy:
Spr?buj swoich si? w wiernie odwzorowanym Tour de France 2008! Poprowad? sw?j zesp?? do zwyci?stwa! Wp?ywaj na taktyk? i strategi? swojej dru?yny podczas ka?dego z etap?w. Ka? swoim zawodnikom p?dzi? samotnie ku finiszowi lub cierpliwie czeka? na swoj? kolej w peletonie. Jak na prawdziwego menad?era przysta?o podpisuj kontrakty, organizuj sprz?t i planuj treningi. Zobacz, jak wygl?da zarz?dzanie profesjonalnym kolarskim teamem!
Menad?er Kolarski 2008 to kolejna ods?ona ukazuj?cej si? od 2001 roku niezwykle popularnej serii gier reprezentuj?cej gatunek sportowych mened?er?w z elementami symulatora. To najbardziej ekscytuj?cy, realistyczny i dopracowany wy?cig kolarski w historii gier!
Nowo??! Trzy tryby wy?cig?w torowych: sprint, keirin i eliminacja!
18 dru?yn do wyboru i najwi?ksi kolarze ?wiata!
a?kiem nowy system wytrzyma?o?ciowy, rekrutacji i pe?ny edytor umiej?tno?ci
Starannie dopracowane modele zawodnik?w z jeszcze bardziej zaawansowan? szt. inteligencj?
Lepszy system o?wietlenia i znacznie bogatsze scenerie z wi?ksz? ilo?ci? budynk?w i krajobraz?w - Mo?liwo?? rozgrywki wieloosobowej za po?rednictwem Internetu, sieci LAN lub przez PSP WiFi
Ostatnio zmieniony przez Marcel 2008-08-29, 21:40, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
   
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:39   

Czesi z serwisu recenzeher.eu zdo?ali po?o?y? ju? swoje ?apki na pierwszych zeskanowanych screenach z CoD 5, kt?re mo?ecie obejrze? poni?ej. Naj?wie?sze ujawnione informacje o grze m?wi?, ?e wyprodukuje j? studio Treyarch, to samo, kt?re zmajstrowa?o dla nas Call of Duty 3. W pi?tej ods?onie cyklu strzelanek b?dziemy walczy? z fanatycznymi japo?skimi ?o?nierzami na wyspach Pacyfiku w okresie II Wojny ?wiatowej. P?ki co ca?a bran?owa cze?? Internetu zachwyca si? ujawnion? sekwencj? pocz?tkow? gry, w kt?rej jako ameryka?ski jeniec obserwujemy jak naszemu nieco bardziej pechowemu koledze japo?ski dow?dca gasi papierosa w oku, a nast?pnie podrzyna gard?o. Po czym (oczywi?cie) pojawia si? ameryka?ska kawaleria ratuj?ca pup? gracza z opa??w i zaczyna strzelanina... Call of Duty 5 uka?e si? na pecety oraz konsole PS3, Wii i XBOX360.
Oto pierwsze screeny z gry Call of Duty 5 na ile s? prawdziwe dowiemy si? po premierze oficjalnych trailer?w…
 
 
   
Marcel 


Pomógł: 1 raz
Wiek: 97
Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 532
Skąd: Ruda Śląska

Wysłany: 2008-08-29, 21:45   

Najnowsze info o Call of Duty 5

Cytat:
Tytu? nowego Call Of Duty jest za?wiadczeniem o powrocie serii do lubianej przez tw?rc?w gier FPS reali?w Drugiej Wojny ?wiatowej. World at War zapowiedziane jest na okres przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, co ma zapewni? dodatkowy zbyt grze. Tw?rcami programu b?dzie studio Treyarch, kt?re na swoim koncie ma poprzednie cz??ci gry wydane jedynie na konsole, mi?dzy innymi Call of Duty 3 i Call od Duty 2: Big Red One. Wi?kszo?? graczy zapewne zadaje sobie pytanie: „Czemu tak szybko?? I czy nie wp?ynie to na rozgrywk??”. Ot?? kiedy Infinity Ward promowa?o swoje Call Of Duty 4, panowie z Treyarch pracowali ju? nad World At War .Ch?opaki z kalifornijskiego studia wzi?li na warsztat engine Proprietary i jeszcze bardziej go dopracowali. Wymy?lili nowe miejsce konfliktu i og?osili, i? nowy Call of Duty jest ju? w drodze . Jednak czy warto na ni? czeka?? Jasne ?e tak. Czy b?dzie r?wnie rewelacyjna jak poprzednia cze?? ? Owszem. Czy przebij? j? na g?ow?? Tego dowiemy si? po premierze.

Cech? charakterystyczn? serii CoD by? podzia? kampanii na trzy . W grze sterowa? b?dziemy mi?dzy innymi szlachetnym Amerykaninem, jak i towarzyszem z Armii Czerwonej. Niekt?rzy zapewne b?d? krzycze?, i? znowu tw?rcy zafunduj? nam powt?rk? z rozrywki i wstawi? misje takie jak l?dowanie w Normandii i zdobywanie s?awnej pla?y. Jednak b?d? si? oni myli?, poniewa? Treyarch postanowi? pokaza? realia wojny na Pacyfiku oraz Wschodzie Europy. Wojna z Cesarstwem Japo?skim By?a bardzo dobrze pokazana w jednej z najlepszych cz??ci Medal Of Honor a ?ci?lej w Pacific Assault. Prawdopodobnie Deweloper sugerowa? si? t? cz??ci? MoH. Natomiast je?eli chodzi o Europ?, to zapewnione mamy takie atrakcje jak zdobywane Berlina. Wielu Polak?w zapewne chcia?o by zobaczy? w grze okupowan? Polsk? , jednak tw?rcy nie ujawnili ?adnych informacji na ten temat.

To, co ma wyr??nia? World At War to mroczny, wr?cz ci??ki klimat wysp na Pacyfiku, na kt?rych sp?dzimy ponad pi??dziesi?t procent gry. Klimat ten podtrzymywa? b?d? szar?uj?cy i d?gaj?cy bagnetami nas oraz naszych przyjaci?? Japo?czycy. Takie ataki w grze maj? by? cz?ste i utrzymywa? gracza w przekonaniu ?e nigdzie nie jest bezpiecznie. Styl walki naszych sko?nookich przeciwnik?w b?dzie zupe?nie inny ni? ten znany nam z poprzednich cz??ci . B?d? oni wykorzystywa? ka?dy nasz nie uwa?ny krok , robi? zasadzki, szar?owa? na nas z bagnetami gdy zabraknie im amunicji. Zachowanie takie by?o potwierdzone podczas wojny za spraw? r??nicy kulturowej Japonii z naszymi Ameryka?skimi sprzymierze?cami.
Jako ?e D?ungla niesie nowe niebezpiecze?stwa, a rynek gier komputerowych stawia jeszcze wi?ksze wymagania od tw?rc?w gier, w grze b?dziemy mogli zniszczy? dos?ownie wszystko np. gdy na naszej drodze stanie przeszkoda, b?dziemy mogli j? spali? miotaczem p?omieni. Jednak to nie jedyna z mo?liwo?ci tej zabawki. Przyda si? ona te? do niszczenia… fortyfikacji wroga, betonowych bunkr?w, ziemianek. To nie jedyna z nowych broni w grze. B?dziemy mieli do dyspozycji tak?e szable i bagnety, oraz wszystkie oryginalne bronie z wojny na Pacyfiku.

Wiadomo prawdopodobnie jak b?dzie wygl?da?a pierwsza misja: Jeste?my Ameryka?skim ?o?nierzem przetrzymywanym w jednym z Japo?skich oboz?w. Nasza posta? jest torturowana przez wyj?tkowo obrzydliwego sko?nookiego okupanta. Nagle do twych uszu dobiegaj? strza?y. Tak, to ameryka?scy Marines przybywaj? z odsiecz?. Wykorzystuj?c sytuacje mordujesz torturuj?cego i wybiegasz pom?c swoim. A wi?c gr? rozpoczyna? b?dziemy prawie jak Rambo, du?o strzelania.
Tw?rcy postanowili wycisn?? wszystko z silnika graficznego, na podstawie kt?rego zosta?o zrobione Modern Warfe. A wi?c nale?y oczekiwa? produktu jak najlepszej jako?ci, odstaj?cego prawda od Crysisa, czy nadchodz?cego Far Cry’a 2. Na szcz??cie pod wzgl?dem wymaga? sprz?towych nadal nic si? nie zmieni. Wymagania b?d? takie jak w poprzedniej cz??ci, co oznacza i? nie b?dzie trzeba zakupi? nowe sprz?tu aby cieszy? si? wysokimi detalami programu. CoD:WaW pozwala? b?dzie na jednoczesn? prac? 96 i wi?cej kana??w audio. Wszystko b?dzie liczone w czasie rzeczywistym, a wi?c np. w?druj?c przez d?ungle, b?dziemy s?ysze? odg?osy rechocz?cej ?abki. Jednak kiedy zbli?ymy si? do wybrze?a, g?os ten b?dzie zag?uszany przez fale morskie. Treyarch pomy?la? tez o odg?osach broni. Wszystkie odg?osy wystrza??w z ka?dej giwery by?y nagrywane osobno na oryginalnych broniach z tamtego okresu !

B?d?c fanem serii Call of Duty uwa?am, i? najnowsza cz??? dor?wna poprzedniczkom nie wyprzedzaj?c ich zbytnio. Nowe realia sprawiaj?, ?e jeszcze bardziej oczekuj? tego produktu. Miejmy nadzieje, ?e premiera odb?dzie si? bez przesuni?? i ju? w grudniu b?dziemy mogli gra? w ten wspania?y produkt .
 
 
   
SJ 
Legenda


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 23 Lis 2007
Posty: 721

Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2008-08-29, 23:00   

Cytat:
Cho? do premiery Far Cry 2 zosta?o jeszcze troch? czasu, to nie powstrzyma?o to tw?rc?w, aby na zako?czonych targach Games Convention w Lipsku zapowiedzie? trzeci? ods?on? gry studia UbiSoft Studios.

O tym poinformowa? Patrick Redding z Ubisoft Montreal. Twierdzi on bowiem, ?e ju? zacz??o si? wst?pne planowanie, a dodatkowo wybrano ju? miejsce dzia?a?. Cho? jest ono te same, co w "dw?jce", to nie oznacza to, ?e zobaczymy ponownie te same tereny. Jak zaznacza Redding, Afryka jest ogromna i ma potencja?, kt?ry tw?rcy b?d? chcieli wykorzysta?.

P?ki co to tyle wie?ci na temat trzeciej ods?ony Far Cry. My tym czasem przypominamy, ?e ju? za oko?o 2 miesi?ce powinna zadebiutowa? d?ugo oczekiwana, druga ods?ona. Tytu? tworzony jest z my?l? o komputerach klasy PC oraz konsolach Xbox 360 i PlayStation 3.


www.gry.gery.pl

Komentarz:
Far Cry... Gra dobra, ale nie wykorzystywuj?ca potencja?u jaki w niej drzemie. Mam nadziej? ?e "dw?jka" i "tr?jka" b?d? ?wietne, bo to tylko z korzy?ci? dla nas jest :D
I oby wymagania nie by?y horrendalne.
_________________

 
   
Gawronés Pomógł: 3 razy
Wiek: 25
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 785

Wysłany: 2009-01-14, 16:31   

Cytat:
Firma Techland, ogłosiła dziś, że pracuje nad kontynuacją swojego wielkiego hitu z 2006 roku. Już wkrótce będzie więc okazja aby ponownie przywdziać kowbojskie wdzianko oraz skórzany pas z rewolwerami – nadchodzi Call of Juarez: Więzy Krwi. Gra pojawi się na komputery osobiste oraz konsole (Xbox 360 i PlayStation 3) i ma być najbardziej wciągającym westernem w historii.

Niezbyt licznie reprezentowany gatunek elektronicznego westernu wzbogaci się więc już wkrótce o kolejną poważną produkcję. Pierwsze dzieło firmy Techland, czyli Call of Juarez, spotkało się z dobrym przyjęciem mediów i samych użytkowników, chociaż oczywiście gra nie była doskonała. Raziły przede wszystkim dość wysokie wymagania sprzętowe oraz część etapów polegających na ukrywaniu się i skradaniu.


Pomimo pewnych wad produkcja firmy Techland okazała się na pewno jedną z najlepszych i najładniejszych polskich gier. Również dzięki temu zapewne stała się ona, jak podaje sam producent, najbardziej rozpoznawalnym wieloplatformowym tytułem stworzonym przez rodzimych deweloperów. Kontynuacja będzie podobno jeszcze lepsza, przedstawiając wciągające środowisko Dzikiego Zachodu, które pozostanie w naszych pamięciach na dłużej.

Niewiele wiemy jeszcze o szczegółach technicznych tego produktu – na pewno będzie oferował najnowsze efekty graficzne, gdyż ma hulać na czwartej edycji silnika Chrome. Otrzymaliśmy za to kilka wskazówek odnośnie fabuły. W grze zwiedzimy więc sporo różnych lokacji, przykładowo zdewastowaną wojną secesyjną Georgię oraz azteckie ruiny w Meksyku. Wcielimy się w rodzeństwo McCall – znanego już z poprzedniej odsłony Ray’a oraz jego brata, czyli Thomasa. Dziki Zachód będzie natomiast naprawdę dziki – historia w jakiej weźmiemy udział będzie pełna chciwości, żądzy i bezprawia.


Call of Juarez: Więzy Krwi (w angielskiej wersji Bound In Blood) pojawi się jeszcze w tym roku. Gra w wersji na pecety w Polsce zostanie wydana przez firmę Techland. Edycjami na pozostałe platformy (Xbox 360, PlayStation 3) zajmie się polski oddział Ubisoftu, który odpowiada również za promocję i wydanie gry poza granicami naszego kraju.

Mamy nadzieję, że nowe dzieło wrocławskiego producenta okaże się godne uwagi, bo jest przecież dość niezwykłe. Ten niezbyt popularny gatunek reprezentowany jest przez wiele produkcji budżetowych i zaledwie kilka poważnych, z których najlepsze, oprócz Call of Juarez, pojawiły się wieki temu (Outlaws firmy Lucasarts).

www.gry-online.pl

Gdy kupowałem moją karte graficzą dostałem pierwszą część gry i muszę przyznać, że zniewalała. Pojedynki z Indianinami i innymi kowbojami były bardzo ciekawe. Na pewno nie omieszkam kupić kolejnej części gry. Mam nadzieję, że grafika mnie oślepi i będzie cool.
_________________

 
   
Gawronés Pomógł: 3 razy
Wiek: 25
Dołączył: 05 Lut 2008
Posty: 785

Wysłany: 2009-01-17, 13:58   

Cytat:
„Hearts of Iron III”, podobnie jak dwie poprzednie gry o tym tytule, będzie globalną symulacją strategiczną obejmującą cały świat, jego politykę i ekonomię oraz aspekty militarne. Gra osadzona jest w bardzo wąskim, ale szalenie interesującym okresie czasu – zabawa zaczyna się w 1936, aHearts of Iron III”, podobnie jak dwie poprzednie gry o tym tytule, będzie globalną symulacją strategiczną obejmującą cały świat, jego politykę i ekonomię oraz aspekty militarne. Gra osadzona jest w bardzo wąskim, ale szalenie interesującym okresie czasu – zabawa zaczyna się w 1936, a kończy w 1948 roku. Mówiąc krótko, to II wojna światowa z krótkim okresem przygotowawczy kończy w 1948 roku. Mówiąc krótko, to II wojna światowa z krótkim okresem przygotowawczym oraz możliwością przedłużenia zmagań. Gracz może przejąć kontrolę nad absolutnie dowolnym państwem z tych czasów, od Argentyny aż do Tybetu, ale oczywiście najbardziej interesująco pisze się historię od nowa, przewodząc jednej z ówczesnych potęg – ZSRR, USA, Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawa może być także gra Polską lub na przykład Czechosłowacją i desperackie próby uniknięcia wojny oraz obrony własnego terytorium.

Takie było założenie serii od samego początku i w „Hearts of Iron III” wcale nie ulegnie ono zmianie. Drobniejszych zmian jednak będzie bardzo wiele, bo choć ogólny obraz gry jest taki sam, to poszczególne jej aspekty będą w stosunku do poprzedniej gry dramatycznie odmienne.

Wystarczy jeden rzut oka na samą mapę świata, by przekonać się, że jest ona całkiem inna niż poprzednio. Owszem, topografia i podział polityczny jest zachowany i jak najbardziej zgodny ze stanem historycznym, ale widać też, że państwa podzielone są na o wiele więcej prowincji niż poprzednio. I rzeczywiście, w „Hearts of Iron III” świat liczy sobie aż 10 tysięcy prowincji – w poprzedniej grze miał ich niewiele ponad 2.5 tysiąca.

Prowincji dostaniemy więcej, ale zarządzanie nimi będzie z kolei uproszczone, bowiem pogrupowane one zostaną w regiony i wszelkie operacje ekonomiczno-polityczne odbywać się będą na ich poziomie, co znacznie ułatwi i uprości kierowanie takimi dużymi państwami jak ZSRR lub USA. Same prowincje, pozostające w ramach regionów, mają znaczenie wyłącznie militarne.

Wojna w „Hearts of Iron III” będzie wyglądała dzięki temu całkiem inaczej, bo zwiększenie liczby prowincji oznacza wydłużenie linii frontu i umożliwienie stosowania o wiele bardziej skomplikowanych strategii zarówno w ataku, jak i w obronie. Także nowy system zagęszczenia jednostek, który nie pozwala na grupowanie dowolnej ich liczby w danej prowincji sprawi, że działania wojenne będą tym razem naprawdę wyglądały inaczej i bardziej przypominać mają te faktyczne z operacyjnego punktu widzenia.

Zmianom i przebudowie ulegną także w „Hearts of Iron III” badania techniczne oraz samo szkolenie i wystawianie armii. Technologie będą o wiele bardziej szczegółowe tym razem – zamiast opracować prototyp nowego czołgu trzeba będzie osobno stworzyć nowy silnik, nowe działo, nową konstrukcję kadłuba, a następnie z tych „klocków” zbudować nową maszynę. Podobnie ma być z jednostkami frontowymi – dywizje składać się mają z brygad przydzielanych wedle uznania graczy, a same dywizje razem z korpusami, armiami i grupami armii uszeregowane zostaną w całkiem nowy system wojskowej hierarchii dowodzenia, z wieloma szczeblami i możliwością wydawania rozkazów zarówno pojedynczym dywizjom, jak i całym związkom operacyjnym.

Screen z gry "Hearts of Iron III"
Nowości i zmian w „Hearts of Iron III” jest o wiele więcej i dotykają one wszystkich, nie tylko militarnych aspektów gry. Od sfery ekonomicznej przez politykę wewnętrzną aż po dyplomację i handel zagraniczny – wszędzie autorzy wprowadzają usprawnienia i ulepszenia. O większości jeszcze nic nie wiadomo, ale w ciągu tych kilku miesięcy, które pozostały do premiery gry fani na pewno o nich usłyszą.

Tyle, że fanom ta zapowiedź nie jest potrzebna, bo oni i tak już wiedzą, że gra będzie i wiedzą też, że absolutnie nie mogą jej pominąć. Czyż można pominąć najnowszą wersję bezkonkurencyjnej strategii globalnej z czasów II wojny światowej? Raczej nie.


www.gry.onet.plNareszcie... :sweet:
_________________

 
   
Isin 
I shoot the sheriff


Pomógł: 7 razy
Wiek: 24
Dołączył: 27 Wrz 2007
Posty: 1443
Skąd: Kraków

Wysłany: 2009-07-28, 17:59   

GryOnline.pl napisał/a:
Firma Ubisoft, odpowiedzialna za konsolowe wydanie Call of Juarez: Więzy krwi, ogłosiła dziś, że użytkownicy Xboksa 360 otrzymają darmowy plik polonizujący grę. Nie wiemy jeszcze, kiedy miałby się on pojawić – data premiery zostanie podana wkrótce. Na pewno jest to dobra wiadomość dla miłośników westernu niewładających zbyt biegle językiem używanym na Dzikim Zachodzie.

Łatka polonizacyjna dla Xboksa 360 będzie oferowała wersję kinową gry, a więc polskie napisy. Rozmiar pliku jest na razie nieznany. Trudno powiedzieć też, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby uaktualnienie pojawiło się również w wersji na PlayStation 3. Posiadaczom tej konsoli pozostaje więc w krytycznych sytuacjach co najwyżej posłużyć się klasycznym słownikiem angielsko-polskim.

Sama gra została wydana 3 lipca tego roku w Polsce na trzy platformy (PC, Xbox 360, PlayStation 3). Tytuł, chociaż krótki i niepozbawiony pewnych wad, zebrał bardzo pozytywne recenzje na całym świecie. Oczywiście zdarzały się wyjątki. Jedną z najniższych ocen grze wystawił serwis Destructoid, którego redaktorzy nazwali ją zaledwie przeciętną i niewyróżniającą się strzelanką.


3 grosze: CoJ II to naprawdę niezła strzelanka, jednak wstydem było wydanie gry, bez polskiej wersji językowej. Obecnie mnóstwo gier na Xboxa360 jest w kinowej, polskiej wersji językowej i z pewnością jest to bardzo pozytywny proces. Polacy nie popisali się w tym aspekcie i mimo że ostatecznie posiadacze X360 dostaną łatkę polonizującą, to twórcy gry mają u fanów sporego minusa.GryOnline.pl napisał/a:
Na kanale Twitter poświęconym Modern Warfare 2 poinformowano o wypuszczeniu pierwszego filmu prezentującego sieciowy aspekt gry. Twórcy pokazali mały wycinek swojej produkcji – zaledwie półtorej minuty – oferując jednak przedsmak tego, co czeka nas już w listopadzie. Okazuje się, że zobaczymy ciekawe rozwiązanie, nagradzające graczy za szczególne osiągnięcia.

Opublikowany film, przedstawia się jak zwykle bardzo widowiskowo. Pojawia się zróżnicowany sprzęt (Semtex, który można przylepić do wroga), elementy otoczenia wybuchają, poziomy są rozbudowane, a akcja jest jak zwykle dynamiczna. Jednak najciekawszym elementem są wielokrotne zabójstwa, które urozmaicą na pewno zabawę.

Zamiast zwykłych punktów doświadczenia oferowanych za eliminowanie wrogich graczy, pojawia się dodatkowy system pozwalający na dostosowywanie nagród (przedstawiony w postaci podręcznego laptopa). Przykładowym bonusem, oferowanym za pozbycie się jedenastu żołnierzy w jednym ciągu, jest dostęp do potężnego działka AC130, umieszczonego na pokładzie samolotu.

Można przypuszczać, że oprócz powyższej nagrody pojawi się mnóstwo innych ciekawostek. Na razie są one jednak tajemnicą pracowników studia Infinity Ward, którzy najwyraźniej starają się podrasować sieciową zabawę. Już w poprzedniej odsłonie gry, czyli pierwszym Call of Duty 4: Modern Warfare, ten element był ważny i niezwykle udany, o czym świadczy ogromna popularność.


Film można obejrzeć tutaj


3 grosze: Tak naprawdę, nie mam tu wiele do powiedzenia. Gra wygląda naprawdę bardzo ładnie i jak dla mnie, jest murowanym kandydatem na hit.
_________________

 
 
   
Isin 
I shoot the sheriff


Pomógł: 7 razy
Wiek: 24
Dołączył: 27 Wrz 2007
Posty: 1443
Skąd: Kraków

Wysłany: 2009-09-07, 17:41   

CD-ACTION napisał/a:

Demo gry FIFA 10 pojawi się już za trzy dni i być może dlatego przedstawiciele zespołu pracującego nad Pro Evolution Soccer 2010 postanowili zapowiedziieć rychłe wydanie wersji próbnej swojej produkcji.

Tyle tylko, że nie zrobili tego wystarczająco precyzyjnie i cała "zapowiedź" ogranicza się do zdania: "Demo gry Pro Evolution Soccer 2010 pojawi się już niedługo i wtedy wszyscy będą mogli się przekonać, w jaki sposób odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie fanów", które Jon Murphy, z europejskiej części zespołu pracującego nad grą, powiedział w wywiadzie dla serwisu Eurogamer. Już niedługo, czyli kiedy?

Kiedy za 3 dni zobaczycie, na ile dobra jest FIFA 10 i co EA Sports pokazało w swoim demie? Nieładnie...


Ode mnie: Nie dość że po zwycięstwie FIFY 09 nad PESem 09, Konami stoi trochę na straconej pozycji, to w dodatku nie spieszy im się z pokazaniem graczom co ich czeka. Demo FIFY już niedługo i jeżeli okaże się dobre, to PES może przegrać walkę o dominacje w tym roku zanim ona się jeszcze zaczęła. Cała nadzieja w tym, że EA zepsuło FIFĘ.


CD-ACTION napisał/a:
Electronic Arts od 1997 roku wydaje gry bazujące na licencji NASCAR. W lutym na rynku pojawiła się ostatnia odsłona cyklu. Wygląda na to, że będzie to rzeczywiście OSTATNIA część – przynajmniej na jakiś czas.

Peter Moore, prezes oddziału EA zajmującego się sportówkami, oświadczył, iż jego firma rezygnuje z tworzenia i wydawania produkcji spod znaku NASCAR. Dlaczego? Głównym powodem są nieporozumienia na linii Electronic Arts – Nascar.

„Mieliśmy świetne stosunki w ciągu tych wszystkich lat, i naprawdę mnie one cieszyły, kiedy pojawiłem się [w EA] po raz pierwszy. Niestety… musieliśmy pójść na pewne kompromisy” – wyjaśnia Moore. Niestety nie wiadomo o jakich „kompromisach” mowa.

A co z ekipą, która pracowała nad kolejnymi odsłonami NASCAR? Jej większą część przeniesiono do zespołu odpowiedzialnego za nową markę EA - MMA. Od tej chwili będą oni wspomagać prace nad tym tytułem. Ciekawe tylko, co specjaliści od ścigałek będą robili przy grze walki? Może dziewczyny z pit-stopu noszące tablice z numerem kolejnej rundy?

Na pewno jest duży cios dla fanów "wyścigów w kółko" – jednakże i tak europejscy gracze pożegnali się z marką już dość dawno: ostatnia odsłona licencjonowanej ścigałki od "Elektroników" ukazała się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. W sumie więc... dużej straty nie ma.

Ode mnie: Dla nas - Europejczyków jest to zupełnie obojętne, ale dla Amerykanów jest to zapewne przykra wiadomość. Brakuje tylko żeby im NFL zabrali ;)

CD-ACTION napisał/a:
Wystarczy kamerka, darmowa aplikacja, linijka szkolna lub puszka po napoju i możesz grać we wszystkie swoje gry nie dotykając myszki ani klawiatury. "Lock and play" - czyżby to było aż tak proste?

Nie mam złudzeń, że Natalem i kontrolerem Sony będziemy grać w "gry dla hardkorów" w ciągu kilku najbliższych lat - za to do prostych produkcji wydają się one nadawać idealne. Oba będą jednak gadżetmi dla konsolowców, którzy jak zwykle są sto lat za Flintstonami. ;)

Pecetowcy - dzięki CamSpace właśnie - mogą się bawić przed ekranem w bardzo podobnym stylu już dziś. I to bez "różdżek" i innych pudeł podłączonych do komputera. Wystarczy kamerka internetowa, coś kolorowego i jedziemy! A zresztą popatrzcie:
KLIK


Ode mnie: Wygląda naprawdę niesamowicie, ale ponoć pojawiają się problemy ze zlokalizowaniem przez kamerkę naszego 'przyrządu' do sterowania, oraz czasem z prędkością i czasem reakcji, ale to raczej sprawa związana z kamerką. Niemniej jednak filmik robi wrażenie. Jak będę miał okazję to wypróbuje.
_________________

 
 
   
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FMStyl created by Zadbah & INIM. Done for FMForum.pl
Najlepsze DemotywatoryDarmowy KatalogSex Randki
Kamerki dla dorosłych